Day Week Month Year
# 用户名 昵称 通过数 提交数 比率
501
下面的全是脑残上面的全是吃屎佬林航宇喷粪油爆暴打王婶
40.00%
502
何芊
95.12%
503
chenzhuo
55.71%
504
邹泽烨
35.14%
505
Laying Down Smoke
41.30%
506
jinzetao
25.17%
507
zhaotianyi
24.20%
508
张逸楷
22.89%
509
12.38%
510
huangxinyu
55.22%
511
shitian
44.05%
512
陈思铖
18.50%
513
许诺七年级
60.00%
514
44.44%
515
33.98%
516
胡震邦六年级
73.91%
517
liuzejiang
51.52%
518
徐鸿宇
43.59%
519
戴以宸
38.64%
520
12345678987654321
37.36%
521
33.33%
522
hukaiquan1
23.91%
523
周于珂
21.57%
524
40.00%
525
heyue
26.67%
526
苗先涛
59.62%
527
52.54%
528
阮航
38.75%
529
35.23%
530
25.83%
531
louyuhang
24.22%
532
zhouzixuan
57.69%
533
46.15%
534
wangzeyu
41.67%
535
施熠六年级
27.27%
536
沈子杰
20.41%
537
chenrongxuan1
80.00%
538
yinzekai
46.67%
539
Kevinzzz
35.90%
540
sunhaoyang
32.18%
541
27.72%
542
65.85%
543
meiyuxuan
50.94%
544
qianhaonan
47.37%
545
menghao
34.62%
546
听说过学霸,可你听说过学神吗?
52.00%
547
杨清潇
37.68%
548
zhaotianyi
25.00%
549
83.33%
550
65.79%