Day Week Month Year
# 用户名 昵称 通过数 提交数 比率
451
gujunhao
54.46%
452
chenyizhou
32.93%
453
xiezhewen
32.54%
454
28.06%
455
zhouyuefeng
20.30%
456
垫底专用─────┼──────千斤顶
11.60%
457
wei
40.60%
458
▽▽▽下面的都是猪▽▽▽
31.03%
459
mengchenghao
41.73%
460
妈妈说名字长一点才更容易被别人记住你们说对不对
39.85%
461
rrsb
32.52%
462
孙杨赫
57.78%
463
54.17%
464
谢天麒
49.52%
465
jljljl
40.94%
466
xiecaihe
40.94%
467
油爆衰哥,拔下鸡鸡,油里煎煎,加点屁股,美味!
40.00%
468
陈力炯
37.68%
469
冯臻
49.51%
470
张景泽
29.65%
471
57.47%
472
25.91%
473
李宽九年级
45.37%
474
蛋蛋在飞舞
36.30%
475
mengdainongda
34.27%
476
徐子皓
30.43%
477
独在异乡为异客,每逢佳节胖3斤。遥知兄弟100吨,遍地admin大家吃。
29.88%
478
27.53%
479
yaojiayi
59.26%
480
杨瞻豪
47.00%
481
40.52%
482
yangzhehan
19.92%
483
章莉六年级
63.01%
484
朱志成
46.00%
485
华展贤八年级
43.40%
486
。。。
33.58%
487
我无语了
16.49%
488
zhenghaotian
51.72%
489
WDLJ
77.19%
490
lizenan
48.89%
491
龚梓建
16.67%
492
50.00%
493
嵇逸杰
41.75%
494
32.31%
495
wangchengyi
57.75%
496
slzxsfc
48.24%
497
MRZMRZ
42.71%
498
王俊垚
35.04%
499
28.67%
500
lvqiutao
28.08%