Day Week Month Year
# 用户名 昵称 通过数 提交数 比率
401
走过路过千万不要错过,admin派发,0元一个!
28.88%
402
蒋马可心
25.67%
403
72.53%
404
chijiangfeng
59.46%
405
宣萱
57.39%
406
施宇杰八年级
54.55%
407
panxiwen
50.00%
408
wanghaoze
41.77%
409
沈意喆
29.86%
410
听说楼下要怼起来了
25.48%
411
奕政道六年级
69.89%
412
63.73%
413
zhangjiarui
58.56%
414
hanjunyu
45.14%
415
华子熠
40.88%
416
40.12%
417
37.57%
418
爆零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零
33.85%
419
62.14%
420
赵一鹏
48.46%
421
鲁亦枫
28.64%
422
周瑜加个轲就是我
27.51%
423
刘志伟
43.06%
424
jinchengjie
41.33%
425
caozheng
67.03%
426
gezefan1
52.59%
427
金宇轩
49.59%
428
王玛琪
40.94%
429
王泽宇
35.67%
430
30.35%
431
wusini
63.16%
432
晨辉之光
44.12%
433
领头羊
43.17%
434
meiyiyin
38.46%
435
huqihang
59.60%
436
chenqianqian1
47.58%
437
1.正确率第一!2.不要哭泣,应该laugh - 哈哈哈哈哈3.速度也重要4.DFS=奇迹
25.32%
438
51.79%
439
SJH
13.06%
440
baojihang1
71.25%
441
请叫我大圣
64.04%
442
fanjiaming1
44.53%
443
叶治函
34.34%
444
为什么wzp不肯教我
13.77%
445
mayuchen
69.14%
446
60.22%
447
言天乐
60.44%
448
gujunhao
54.46%
449
chenyizhou
32.93%
450
28.06%