Day Week Month Year
# 用户名 昵称 通过数 提交数 比率
351
金纯伊
55.26%
352
48.55%
353
赵浩杰
34.71%
354
抠脚jo太郎
34.71%
355
沈亦鱼
37.56%
356
suyang
31.92%
357
25.08%
358
虞佳辰
58.16%
359
38.14%
360
29.39%
361
louyuhang
57.04%
362
张柯航
40.91%
363
郭刘畅
50.00%
364
李俊熠
46.51%
365
SHENKEYU
27.40%
366
shenyufan
69.91%
367
我命由我不由天,你命有我不由天
69.91%
368
xuzhixing1
61.24%
369
我刚刚装完两桶B,谁又给吾打翻了?
56.83%
370
czx
54.11%
371
屏蔽任何攻击(语言也算)
54.11%
372
49.07%
373
caozheng
61.42%
374
李炜程
52.35%
375
mazichen
45.88%
376
李思涵
45.61%
377
lzk
43.33%
378
39.00%
379
60.16%
380
57.46%
381
caoyidong
75.00%
382
chenbowen
35.38%
383
救人啊,有人装逼,招了雷劈,没了鸡鸡
23.22%
384
wangchengyue
70.48%
385
guzitian1
44.58%
386
yushunjun
40.88%
387
66.36%
388
53.28%
389
舔一下帅帅的汪
35.78%
390
zhanghangming
42.60%
391
!@#¥%……&*(!@#¥%…!@!@
54.20%
392
我义子完成,你是屎族的希望,你一定要杀死胡淞恒
41.52%
393
孙佳骏
56.00%
394
春风十里,不如一眼回眸qwq
25.74%
395
62.73%
396
何珠楠
61.61%
397
yangdongdong
29.49%
398
jianghaonan
48.92%
399
linjiawei
35.42%
400
奥利给
55.83%